Grzybica.info

Grzybica - statystyki

Według statystyk na grzybicę chorują najczęściej ludzie młodzi, w wieku 20-30 lat oraz starsi – 50-60 lat, częściej mężczyźni. Bądźmy świadomi tego, że zagrożony jest każdy. Z jednej strony grzybica atakuje osoby starsze, ze względu na częstsze występowanie u nich schorzeń ogólnoustrojowych, które osłabiają organizm. Narażone są na infekcję grzybiczą osoby z zaburzeniami hormonalnymi, chorzy na cukrzycę, pacjenci z niedokrwistością. Z drugiej jednak strony młodzi ludzie, ze zdrowymi, wydawałoby się, stopami – są w równym stopniu narażeni na zachorowanie, ponieważ częściej przebywają w miejscach, gdzie mogą gromadzić się grzyby – w akademikach, na siłowniach, w salach gimnastycznych, na basenach, częściej także podróżują, stykając się z różnymi warunkami sanitarno-higienicznymi.

 
Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje - epidemia grzybicy na świecie przybiera coraz większe rozmiary. Kłopoty z jej opanowaniem mają nawet kraje wysoko rozwinięte. Zła sytuacja jest także w Polsce, gdzie grzybica jest bardzo rozpowszechniona, w tym jedna z jej odmian - grzybica paznokci.
Co piąty Polak ma grzybicę stóp. Polska jest w czołówce pod względem występowania tej choroby wśród krajów Europy po Rosji, Czechach i Węgrzech. Przyczyna jest prozaiczna. Nie dbamy o własne stopy i nie reagujemy na pierwsze objawy choroby.
Naukowcy opracowali szczepionkę przeciw zakażeniom chorobotwórczymi grzybami. Zakażenia grzybicze są częstym powikłaniem terapii antybiotykami.
Polityka Prywatności